Laboratorium badań środowiska pracy

http://ekopex.com/

ekopex.comCzynniki takie jak hałas, zapylenie powietrza oraz natężenie światła w miejscu zatrudnienia mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, dlatego ich dopuszczalna wysokość została określona w kodeksie i musi być bezwzględnie przestrzegana. Nasze laboratorium badań środowiska pracy przeprowadzi dla Państwa niezbędne pomiary, na podstawie których możliwe będzie zidentyfikowanie występujących na każdym stanowisku zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego i uchronienie pracowników przed ewentualnymi uszczerbkami na zdrowiu.