windykacja należności

https://winkor.pl/

https:Dochodzenie roszczeń od dłużnika może odbywać się drogą zarówno sądową (poprzez skomplikowane i kosztowne postępowanie przed organami), jak i pozasądową (polubowną, wykorzystującą mediację). Windykacja należności przy pomocy firmy odbywa się najpierw drogą polubowną, ale w razie konieczności kierowana jest na drogę sądową we współpracy z kancelarią prawną. Usługi firmy skierowane są do wszelkich podmiotów gospodarczych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jak i do klientów indywidualnych.