Sporządzanie aktów notarialnych Szczecin

https://borski.com.pl/czynnosci

https:Do dokonywania niektórych czynności, takich jak sprzedaż nieruchomości, zrzeczenie się spadku czy założenia spółki partnerskiej wymagana jest szczególna forma. Niezachowanie niniejszej prawidłowości skutkować będzie wadliwym oświadczeniem, a w konsekwencji sytuacja uznana zostanie za niemającą miejsca. Sporządzanie aktów notarialnych należy do podstawowych czynności kancelarii w Szczecinie. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.