Szkolenie ADR

https://itdinfo.pl/kursy-adr

https:Firma organizuje kursy dla kierowców, którzy chcą pracować w transporcie towarów niebezpiecznych. Szkolenie ADR kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem stosownych uprawnień. Kurs upoważnia do transportu ładunków ciekłych, gazowych i pastowatych i jest niezbędny do podjęcia pracy w przewozie paliw, gazów, nawozów sztucznych, kwasów, rozpuszczalników czy farb. Do towarów niebezpiecznych zalicza się także broń, np. granaty, ładunki sztucznych ogni, akumulatory i wszelkie materiały promieniotwórcze.