Prywatny ośrodek odwykowy Warszawa

https://twoj-detoks.pl/

https:W ramach programu terapeutycznego naszej placówki, eksperci — psychologowie, psychiatrzy oraz terapeuci uzależnień — prowadzą indywidualne i grupowe konsultacje, dzięki którym pacjenci uczą się radzić sobie z problemem i odbudowują swoje życie. Prywatny ośrodek odwykowy w Warszawie oferuje pomoc dla osób borykających się z uzależnieniami, takimi jak alkohol, narkotyki czy hazard, ale również wsparcie dla ich rodzin. W planie są m.in. zajęcia terapeutyczne, np. artystyczne i sportowe, które pomagają w reintegracji społecznej.